McLaut
Главная Маклаут ТВ Статистика Точки присутствия Оплата услуг Цены Хостинг Форум Акции Обслуживание Правила О нас
Камеры города Лифты Точки Free WiFi Дополнительные работы IPoE Почта Услуги GEPON Оферта
GEPON
GEPON
.: Дата публикации: 13.10.2017 16:41 :: Автор: Администратор :: Просмотров: 18969 :.

Українська версія, Російська версія

Модернізація телекомунікаційної мережі в приватних будинках міста Черкаси

Починаючи з 2016 року, компанія McLaut по всій території міста Черкаси (мережа покриття приватного сектора) проводить модернізацію телекомунікаційної мережі. Модернізація мережі являє собою заміну мідних абонентських ліній на волоконно-оптичні (GEPON). При цьому надання послуг абонентам забезпечується тільки після встановлення абонентського обладнання передачі даних - терміналу ONU.

Що таке GEPON і як відбувається підключення на нову технологію? Найголовніша перевага технології GEPON - можливість отримання абонентом послуги з доступу до мережі Інтернет на швидкості 100 Мбіт/сек. У той же час, абонентам, підключеним за технологією GEPON, стає доступною можливість отримання послуги IP-телебачення, яка на сьогоднішній день здійснюється в тестовому режимі.

Про проведення робіт з модернізації мережі абоненти сповіщаються в індивідуальному порядку.

При модернізації технології підключення Абоненти з тарифом «Частный дом» автоматично переходять на тариф «Частный дом «GEPON 100 ».

За результатом проведення робіт з модернізації, стару мережу компанії буде демонтовано.

Для підключення за новою технологією GEPON абоненту необхідно придбати спеціальне обладнання - термінал ONU. Стандартна вартість підключення за технологією GEPON (в т.ч. вартість терміналу ONU) становить 1500 грн. На період проведення робіт з модернізації мережі абонентам надається можливість підключитися за технологією GEPON і придбати зазначене обладнання за пільговою ціною - 500 (П'ятсот) гривень. Ця пропозиція діє виключно до дати відключення старої мережі передачі даних. Абоненти, які не скористалися пільговими умовами, і побажали підключитися за технологією GEPON після відключення старої мережі, підключаються на загальних підставах як новий абонент. Вартість підключення в такому випадку складе 1500 (Одна тисяча п'ятсот) гривень (в т.ч. вартість терміналу ONU).

Монтаж кабелю і нового обладнання проводиться співробітниками компанії McLaut після внесення Абонентом оплати за абонентський термінал протягом 30 календарних днів. Дата і час проведення робіт узгоджуються індивідуально. При цьому в будинок абонента прокладається оптичний кабель з найближчої (і технологічно доступної) опори, методом підвісу. Абоненти, які бажають прокласти оптичний кабель до своїх помешкань будь-яким іншим способом, можуть виконати ці роботи самостійно. При цьому такі абоненти несуть відповідальність за працездатність і цілісність оптичного кабелю, а в разі його пошкодження вартість робіт з прокладання нового оптичного кабелю фахівцями компанії складатиме 1500 (Одна тисяча п'ятсот) гривень. Абонентське обладнання - термінал ONU, який передається у власність Абоненту, встановлюється фахівцями компанії в приміщенні абонента.

Демонтаж старого устаткування і кабелю проводиться виключно співробітниками компанії McLaut.

Оплату можливо здійснити шляхом перерахування грошових коштів у зазначеній сумі на поточний рахунок Провайдера за допомогою електронних терміналів самообслуговування або іншим способом онлайн поповнення рахунку (платіжною карткою, з особистого кабінету або «Приват24»).

Інформація про перелік і місцезнаходження (адреси) пунктів прийому платежів, розміщена на сайті http://mclaut.com/pay.


Модернизация  телекоммуникационной сети в частных домах г. Черкассы:

Начиная с 2016 года, компания McLaut по всей территории города Черкассы (сеть покрытия частного сектора) проводит модернизацию телекоммуникационной сети. Модернизация сети представляет собой замену медных абонентских линий на волоконно-оптические (GEPON). При этом предоставление услуг абонентам обеспечивается только после установки абонентского оборудования передачи данных - терминала ONU.

Что такое GEPON и как происходит подключение на новую технологию? Самое главное преимущество технологии GEPON - возможность получения абонентом услуги по доступу к сети Интернет на скорости 100 Мбит/сек. В то же время, абонентам, подключенным по технологии GEPON, становится доступной возможность получения услуг IP-телевидения, которая на сегодняшний день осуществляется в тестовом режиме.

Информацию о проведении работ по модернизации сети и возможности подключения по новой технологии GEPON абоненты получают в индивидуальном порядке.

При модернизации технологии подключения Абоненты с тарифом «Частный дом» автоматически переходят на тариф «Частный дом «GEPON 100».

В результате проведения работ по модернизации сети старая сеть компании будет демонтирована.

Для подключения по новой технологии GEPON абоненту необходимо приобрести специальное оборудование - терминал ONU. Стандартная стоимость подключения по технологии GEPON (в т.ч. стоимость терминала ONU) составляет 1500 грн. На период проведения работ по модернизации сети абонентам предоставляется возможность подключиться по технологии GEPON и приобрести указанное оборудование по льготной цене - 500 (Пятьсот) гривен. Это предложение действует исключительно до даты отключения старой сети передачи данных. Абоненты, которые не воспользовались льготными условиями, и пожелавшие подключиться по технологии GEPON после отключения старой сети, подключаются на общих основаниях как новый абонент. Стоимость подключения в таком случае составит 1500 (Одна тысяча пятьсот) гривен (в т.ч. стоимость терминала ONU).

Монтаж кабеля и нового оборудования производится сотрудниками компании McLaut после внесения Абонентом оплаты за абонентский терминал на протяжении 30 календарных дней. Дата и время проведения работ согласовываются индивидуально. При этом в дом абонента прокладывается оптический кабель с ближайшей (и технологически доступной) опоры, методом подвеса. Абоненты, желающие проложить оптический кабель в свои помещения каким-либо другим способом, могут выполнить это самостоятельно.  При этом такие абоненты несут ответственность за работоспособность и целостность оптического кабеля, а в случае его повреждения, стоимость работ по прокладке специалистами компании нового оптического кабеля составит 1500 (Одна тысяча пятьсот) гривен. Абонентское оборудование - терминал ONU, который передается в собственность Абоненту, устанавливается специалистами компании в помещениях абонента.

Демонтаж старого оборудования и кабеля производится исключительно сотрудниками компании McLaut.

Оплату возможно осуществить путем перечисления денежных средств в обозначенной сумме на текущий счет Провайдера  с помощью электронных терминалов самообслуживания или другим способом онлайн пополнения счета (платежной картой, из личного кабинет или  «Приват24»).

Информация о перечне  и местонахождении (адресах) пунктов приема платежей, размещена на сайте http://mclaut.com/pay.

Google+