Операції з доменніми іменами.

1. Реєстрація доменного імені.

Виконується за заявкою Реєстранта, яку він заповнює на сайті Реєстратора або письмово в абонентському відділі.

 В заявці на реєстрацію  доменного імені обов'язково зазначаються такі поля:
- доменне ім'я, що реєструється;
- реєстрант домену.

Реєстрант домену вказується у вигляді посилання на контактний об'єкт, попередньо зареєстрований в Реєстрі. В заявці на реєстрацію доменного імені можуть бути вказані такі поля:
а)  сервери імен (хости) для доменного об'єкту, що реєструється. Якщо сервери імен не вказані, то домен реєструється,але не публікується у файлі зони до тих пір, поки не будуть вказані сервери імен. У випадку, якщо для домену вказуєтьсясервер імен з цього домену (glue record), то крім імені хоста повинна бути зазначена його ip адреса. Якщо в домені не вказаножодного сервера імен, то для нього Реєстром автоматично встановлюється статус inactive і домен не публікується у файлі зони. Для публікації домену у файлі зони у домену має бути зазначено не менше одного сервера імен;
б)  Строк, на який реєструється домен.  Якщо строк не зазначений, то за замовчуванням домен реєструється на один рік. Строк не можебути більшим від максимально допустимого терміну реєстрації доменного імені;
в)  адміністративні та технічні контакти. Якщо вони вказуються, то повинні посилатися на вже створені об'єкти-контактів;
г)  пароль до доменного об'єкту в заявці вказувати немає потреби. Однак, якщо він зазначений, це не є помилкою - поле ігнорується.Не реєструються вже зареєстровані доменні імена, а також імена, зазначені в стоп-списку публічного домену.


2. Видалення доменного імені

Видалення доменного імені здійснюється:
а) з ініціативи Реєстранта в період терміну реєстрації доменного імені;
б) за ініціативою Реєстратора в період автоматичного продовження;
в) Реєстратором за рішенням суду, в будь-який час;
г) Псевдореєстратором, якщо за час, відведений на передачу домену до Реєстратора, за доменом не звернулися вказані в доменіконтактні особи.

Видалення доменного імені проводиться за заявкою від Реєстратора доменного імені до Реєстру. У заявці на видалення має бутивказано ім'я домену, стосовно якого запитується скасування реєстрації. Видалення доменного імені не може бути здійснено, якщов Реєстрі існують хости (сервери імен) із зазначеного домену. В цьому випадку необхідно спочатку видалити з Реєстру хости (сервери імен), що належать зазначеному домену, після чого подавати заявку на скасування реєстрації. Видалення доменного імені не проводиться,якщо в доменному об'єкті встановлено статус, який забороняє видалення доменного імені. Після видалення доменного імені, воно непублікується в DNS безпосередньо після виконання заявки, але ще протягом 30 діб знаходиться в статусі redemptionPeriod. Протягомцього періоду домен може бути відновлений по команді Реєстратора, що вилучив домен. Якщо протягом цього періоду не надійшла заявкана відновлення домену, то домен переходить в період видалення і йому встановлюється статус pendingDelete. Цей статус вже не дозволяєвідновити домен і після закінчення періоду pendingDelete (5 діб) домен остаточно видаляється з Реєстраційної системи.


3. Зміна інформації про доменне ім'я

Зміна інформації про доменне ім'я проводиться за заявкою від Реєстратора доменного імені до Реєстру. Заявка може містити запити надодавання, видалення або зміну полів в доменному об'єкті. Зазначені операції можуть міститися в одній заявці. У заявці має обов'язковобути присутнім поле з доменним ім'ям, для якого вносятьсят зміни. Заявка, у якій не вказана жодна з операцій по додаванню, видаленнюабо зміни даних вважається помилковою.

В доменному об'єкті можуть видалятися:
- сервери імен (хости);
- адміністративні або технічні контакти;
- статуси доменного объекта, управління якими дозволено Реєстратору.

В доменному об'єкті можуть додаватися:
- сервери імен (хости);
- адміністративні або технічні контакти;
- статуси доменного объекта, управління якими дозволено Реєстратору.

В доменному об'єкті можуть змінюватися:
- Реєстрант доменного імені. При цьому новий контактний об'єкт має вже існувати в Реєстрі на момент зміни;
- пароль доменного об'єкту. Може бути встановлений або видалений. Пароль доменного об'єкту дійсний протягом 30 діб після встановлення,післе чого він автоматично видаляється з Реєстру;
- зміна інформації про доменне ім'я не проводиться, якщо в доменному об'єкті встановлений статус, що забороняє зміни доменного об'єкту.Якщо цей статус виставлено Реєстратором, то першою командою Реєстратор має зняти цей статус, післе чего наступною командою він можевносити зміни до доменного об'єкту. Команда зміни інформації про доменне ім'я дозволяє відновити видалений домен, поки він знаходиться встані redemptionPeriod. Докладно ця операція описана в пункті 7.3.5.


4. Трансфер доменного імені

Трансфер доменного імені здійснюється в два етапи:
а) Отримання Реєстрантом коду для трансфера (пароля доменного імені);
б) Запит трансфера доменного імені на стороні нового Реєстратора.

Поточний Реєстратор перед видачею пароля доменного об'єкта повинен:
а) Переконатися, що пароль запитує дійсний Реєстрант доменного імені;
б) Актуалізувати запис про реєстранта в контактній інформації про це доменне ім'я;
в) Переконатися, що статуси домену дозволяють здійснити переведення домену від поточного Реєстратора до нового;
г) Згенерувати пароль доменного об'єкта і встановити його в Реєстрі ;
д) Переконатися в успішній установці пароля доменного об'єкта в Реєстрі;
е) Надати можливість доступу до контактних даних Реєстранта новому Реєстратору або видачею реєстранту пароля від його контактнихданих, або, погодженим з Реєстрантом, відкриттям публічного доступу на читання до всіх контактних даних Реєстранта.

Трансфер доменного імені здійснюється за такою процедурою:
1)  Поточний Реєстратор видає пароль Реєстранту;
2)  Реєстрант звертається до нового Реєстратора і пред'являє пароль доменного об'єкта;
3)  Приймаючий Реєстратор повинен переконатися, що той, хто звернувся, дійсно є особою, що представляє права Реєстранта;
4) Приймаючий Реєстратор отримує від Реєстранта пароль доменного об'єкта і посилає запит до Реєстру на зміну Реєстратора домену.

Запит на зміну Реєстратора повинен містити:
1)  Ім'я домену, для якого надсилається запит на зміну Реєстратора;
2) Пароль доменного об'єкта.

Запит на зміну Реєстратора може містити строк, на який продовжується доменний об'єкт при зміні Реєстратора.

При трансфері від Реєстратора можливе продовження тільки на 1 рік.Інші значення цього параметра вважаються помилковими. Якщо цей параметр не зазначений, то домен продовжується на 1 рік, за умови неперевищення максимально допустимого терміну реєстрації доменного імені.

При трансфері від Псевдореєстратора продовження терміну дії доменного імені не відбувається. Значення параметру “строкпродовження”  може дорівнювати тільки 0. Інші значення цього параметра вважаються помилковими. Якщо цей параметр не зазначений,приймається, що він дорівнює 0.

Реєстр перевіряє пароль доменного об'єкта, і якщо він дійсний, оповіщає поточного Реєстратора домену про отриманий запиті на змінуРеєстратора. Якщо зазначений пароль неправильний, то заявка відхиляється. Пароль при цьому не видаляється. Поточний Реєстратор доменупротягом 5 днів може погодитися зі зміною Реєстратора, заборонити зміну Реєстратора або не вживати ніяких дій відносно зазначеного домену.У разі, якщо протягом 5 днів поточним Реєстратором не вжито ніяких дій відносно поданого на трансфер домену, домен переводиться до новогоРеєстратора.

Пароль доменного об'єкта видаляється після:
- отримання підтвердження передачі або заборони передачі від старого Реєстратора;
- скасування операції новим Реєстратором;
- закінчення десятиденного терміну дії паролю;
- зміни Реєстратора доменного об'єкта через 5 діб після заявки за відсутності вжитих дій старим Реєстратором.

Новий Реєстратор протягом 5 днів, але не пізніше одержання підтвердження поточного Реєстратора на зміну Реєстратора, може анулювати запит назміну Реєстратора.

При отриманні згоди на зміну Реєстратора Реєстр виконує наступні дії:
1) Дублює контакт, що містить дані про Реєстранта;
2) Вказує в новому контакті нового Реєстратора в якості супроводжуючого контакт;
3) Вказує в доменному об'єкті в якості Реєстранта новостворений контакт;
4) Обнуляє в доменному об'єкті посилання на адміністративний та технічний контакти;
5) Змінює в доменному об'єкті поле, що містить вказівку на супроводжуючого домен, з поточного Реєстратора на нового;
6) Відсилає оповіщення старому і новому Реєстраторам про успішну зміну Реєстратора домену;
7) Здійснює операцію продовження терміну реєстрації доменного імені на 1 рік, якщо це не перевищує максимальний термін реєстрації доменногоімені.

Заявка на зміну Реєстратора доменного об'єкта не приймається, якщо в доменному об'єкті встановлено статус, який забороняє передачу доменногооб'єкта від одного Реєстратора до іншого. При зміні Реєстратора доменного імені до нового Реєстратора також переходять всі хости, зареєстрованів зазначеному домені. З моменту отримання заявки на зміну Реєстратора і до закінчення процедури інші зміни в доменний об'єкт не вносяться.По закінченню процедури передачі домену іншому Реєстратору у доменного об'єкта зберігаються статуси, які були встановлені до початку процедурипередачі. У випадку передачі доменного імені від Псевдореєстратора до Реєстратора не відбувається продовження терміну дії доменного імені.


5. Відновлення видаленого доменного імені

Відновити домен може тільки той Реєстратор, який видалив це доменне ім'я. При відновленні домену Реєстратором домену залишається Реєстратор,який видалив домен. Вся контактна інформація домена (registrant, admin-c, tech-c) зберігається в тому ж вигляді, яка була до видалення. Привідновленні доменного імені термін дії доменного імені встановлюється строком на один рік з моменту відновлення.


6.  Продовження терміну реєстрації доменного імені

Продовження реєстрації доменного імені можливо в двох режимах:
- автоматичне продовження;
- продовження за заявкою.

Автоматичне продовження:

У разі закінчення строку реєстрації доменного імені Реєстр не припиняє публікацію домену в DNS. Доменному об'єкту встановлюється статус autoRenewGracePeriod строком на 30 діб. Якщо після закінчення цього терміну домен знаходиться у Реєстратора, то строк реєстрації доменногоімені автоматично продовжується, а Реєстратору виставляється рахунок за наступний період. На цю дію не впливає статус доменного об'єкта, щозабороняє продовження. Протягом цього терміну Реєстратор може видалити доменне ім'я, що буде означати відмову від продовження реєстраціїдоменного об'єкта. Команда RENEW, надіслана протягом дії статусу autoRenewGracePeriod, продовжить домен на вказаний в заявці період рахуючивід зазначеного в заявці строку дії доменного імені. Виконання команди RENEW достроково знімає з доменного об'єкта статус autoRenewGracePeriod.Успішне завершення команди TRANSFER достроково знімає з доменного об'єкта статус autoRenewGracePeriod.

Продовження доменного імені окремою командою:

Продовження терміну реєстрації доменного імені проводиться за заявкою від Реєстратора до Реєстру. У заявці на продовження терміну реєстраціїдоменного імені повинні бути зазначені наступні поля:
1) Доменне ім'я, для якого виконується операція продовження;
2) Поточний термін реєстрації доменного імені;
3) Кількість років, на які виконується продовження реєстрації доменного імені. Значення має бути таким, щоб при продовженні на цей термін неперевищувало максимально допустимий термін реєстрації доменного імені в зазначеному домені.

Не здійснюється продовження строку реєстрації доменного імені у випадку, якщо в запитуваній доменному об'єкті виставлений статус, якийзабороняє продовження. Не здійснюється продовження строку реєстрації доменного імені, якщо досягнуто максимальний термін реєстрації доменногоімені.

Додатково:

Продовження терміну реєстрації доменного імені також здійснюється при передачі доменного імені від одного Реєстратора до іншого, за умови якщоне досягнуто максимальний термін реєстрації доменного імені.